" مراسم هفتگی "
پنج شنبه ۸ مهـــر ماه 95 - ساعت 20
سخنـــرانی : حجت الاسلام پنــاهیان ـ نهج البلاغه :دکتر جهان بین
مداحی :   ....
منیریه/خیابان فرهنگ/حسینیه شهدای قهرود

" مراسم هفتگی "
پنج شنبه ۱ مهر ماه 95 - ساعت 20
سخنرانی : حجت الاسلام پناهیان
>>مداحی : حاج امیر عباسی<<
سخنــــرانی    |   مداحـ‌ـی  |   نهــــــج البلاغه خوانی

هيات شهداي گمنام

مداحی فارسی از زبان خادمان مواکب حسینی در اربعین


رادیونت| بــله بُــــرون |پادکستی متفاوت از حاج حسین یکتا

چگونه امتحان می‌شویم؟ تاریخ تحلیلی اسلام

چگونه امتحان می‌شویم؟

دانلود

تاریخ تحلیلی اسلام

دانلود
cloud cloud cloud cloud
cloud cloud cloud cloud