"مــــراسم هفتـــــــگی"
پنج شنبه 19 شهریور ماه ١٣٩٤ - ساعت  20:30
سخنرانی : حجت الاسلام پناهیان  -  نهج البلاغه خوانی : دکتر جهان بین
مداحی : حاج محمد رستمی

منیریه/خیابان فرهنگ/حسینیه شهدای قهرود

"مراســـــــم هفــتـــــــگی"
پنج شنبه 12 شهریور ماه  1394 - ساعت  20:30
سخنرانی : حجت الاسلام پناهیــــان
زیارت عاشورا : حاج میثم مطیعی و حاج امیر عباسی
          نهــــج البلاغه خوانی    |    خبرنامه 67    |    عــــکس 

هيات شهداي گمنام

سرود|دلتنگه برای مشهد|حاج محمد یزدخواستی


سرود|توشمس الضحایی،تو بدرالدجایی|حاج میثم مطیعی


30001405 4 اردیبهشت 1393 می خواهم کمک کنم

30001405

4 اردیبهشت 1393

می خواهم کمک کنم

چگونه امتحان می‌شویم؟ تاریخ تحلیلی اسلام

چگونه امتحان می‌شویم؟

دانلود

تاریخ تحلیلی اسلام

دانلود
cloud cloud cloud cloud
cloud cloud cloud cloud