" برنامه بعدی بزوی اعلام خواهد شد "
پنج شنبه     اسفند ماه 95 - ساعت 19
سخنـــرانی : حجت الاسلام ....... ـ نهج البلاغه :دکتر جهان بین
مداحی : ............
..........................................

" سوگواره پـــایانی ماه صفر - شـــب چهارم "
سه شنبه 9 آذر ماه 95 - ساعت 19
سخنرانی : حجت الاسلام پناهیــان
مداحی : حاج میثم مطیعی و حاج مهدی رسولی
سخنــــرانی    |   مداحی  |   نهــــــج البلاغه خوانی

هيات شهداي گمنام

*سوگواره پــایانی ماه صفرسال 1395 *

شب اول         شب دوم       شب سوم       شب چهارم

مشارکت و  اهدای نذورات از طریق:

پرداخت آسان :        ppng.ir/d/VRIA

شماره كارت ه‍یات شهدای گمنام :   5189-7008-3377-6104

چگونه امتحان می‌شویم؟ تاریخ تحلیلی اسلام

چگونه امتحان می‌شویم؟

دانلود

تاریخ تحلیلی اسلام

دانلود
cloud cloud cloud cloud
cloud cloud cloud cloud