شب زیارتی مخصوص امام رضا "علیه السلام"

پنجشنبه شهـــریور 
۱۳۹۳
ساعت 21
سـخنرانـــی
مداحی حاج میثم مطیعی
منیریه / خیابان فرهنگ / حسینیه شهدای قهرود

"  مناجــات زاهــدیــن "
پنجشنبه 20 شهـــریور 
۱۳۹۳
ساعت 21
سـخنرانـــی استاد پناهیان
مناجات‌خوانی حاج میثم مطیعی
منیریه / خیابان فرهنگ / حسینیه شهدای قهرود


 

هيات شهداي گمنام
30001405 4 اردیبهشت 1393

30001405

4 اردیبهشت 1393

متن شما ...

 
 
cloud cloud cloud cloud
cloud cloud cloud cloud