توسل به حضرت زهراء(س)۱۳۸۶/۰۷/۲۹

نجوا با امام زمان (عج): اگر آن یار نگاهی به دل ما می کرد | ۲۷ مهــر ۸۶ | حاج مهدی سلحشور

روضه و توسل به حضرت زهرا “س” | ۲۷ مهــر ۸۶ | حاج مهدی سلحشور

زمینه: اینجا دل هر عاشقی دریای خون است | ۲۷ مهــر ۸۶ | حاج مهدی سلحشور

واحد: قربون اون کبوتری که خاکیه بال و پرش تو بقیع | ۲۷ مهــر ۸۶ | حاج مهدی سلحشور

واحد: خنده کنان می رود روز جزا در بهشت | ۲۷ مهــر ۸۶ | حاج مهدی سلحشور

شور: کربلات بهشت دلاست آقاآقا | ۲۷ مهــر ۸۶ | حاج مهدی سلحشور

کجایید ای شهیدان خدایی | ۲۷ مهــر ۸۶ | حاج مهدی سلحشور