توسل به حضرت زینب(س) ۱۳۹۰/۰۹/۲۵

روضه: ناریم و نور گشتن ما وقت می برد | دهه دوم محرم ۹۰ | حاج میثم مطیعی

زمینه: وای امان از اسیری ای دل، وای که ناقه نشسته در گل | دهه دوم محرم ۹۰ | حاج میثم مطیعی

واحد: من از کودکی عاشقت بوده‌ام | دهه دوم محرم ۹۰ | حاج میثم مطیعی

واحد: دلم با تو سر و سامون می‌گیره | دهه دوم محرم ۹۰ | حاج میثم مطیعی

نوا: حسین وای وای وای | دهه دوم محرم ۹۰ | حاج میثم مطیعی

نجوا با امام زمان (عج): عشق ما کار و کس‌ نمی‌داند | دهه دوم محرم ۹۰ | حاج میثم مطیعی