چند رسانه اي جستجوي دانلودها بالا
چينش براساس : پيش فرض | نام | تاريخ | بازدید | [نزولي]
تعداد فايلها: 52
فايل ها:
دعای پایانی مراسم | شب اول - فاطمیه دوم94/12/20 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم | وداع با پیکر سردار شهید سیاح طاهری-94/10/24 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه (2) شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم | 2 آذر 93 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم : براساس فرازهایی از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه(2) | شب پنجم محرم 93

دعای پایانی مراسم : براساس فراز هایی از دعای سیزدهم صحیفه سجادیه (3) |حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم | سوم شهادت امام حسین علیه السلام | 15 آبان 93 | حاج امیر عباسی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه (3) | شب هفتم محرم 93 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه (4) | شب هشتم محرم 93 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه 5 | شب نهم محرم 93 | برادر میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم ظهر تاسوعا

دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای سیزدهم صحیفه سجادیه (1) | شب دهم محرم 93 | برادر میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای سیزدهم صحیفه سجادیه (2) | شام غریبان محرم 93 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای یازدهم صحیفه سجادیه (1) | ۲۳ مــرداد ۹۳ | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: بر اساس فرازهایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه (3) | ۱۰ بهمن ۹۲ | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی براساس فرازهایی از دعای دهم صحیفه سجادیه (1) | دانشگاه امام صادق"ع" | 18 خرداد 93 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای نهم صحیفه سجادیه (2) | دانشگاه امام صادق"ع" | شهادت امام کاظم"ع" | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای نهم صحیفه سجادیه (1) | 11 اردیبهشت 93 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای نهم صحیفه سجادیه (1) | 11 اردیبهشت 93 | حاج میثم مطیعی

دعاي پاياني مراسم براساس فرازهاي دعاي عاليه المضامين (1) | دانشگاه امام صادق (ع) | 27 آبان 92 | حاج ميثم مطيعي

سايز فايل :4.48 MB


دعاي پاياني مراسم براساس فرازهاي دعاي عاليه المضامين (1) | شب سیزدهم محرم 92 | حاج ميثم مطيعي

دعاي پاياني مراسم براساس فرازهاي دعاي عاليه المضامين (2) | دانشگاه امام صادق (ع) | 03 آذر 92 | حاج ميثم مطيعي

سايز فايل :3.31 MB


دعاي پاياني مراسم براساس فرازهايي از دعاي عالية المضامين(3) | دانشگاه امام صادق (ع) | 17 آذر 92 | حاج ميثم مطيعي

سايز فايل :5.37 MB


دعای پایانی:براساس فرازهایی از دعای عالیه المضامین (4) | هیأت میثاق با شهدا | 24 آذر 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: بر اساس فراز هایی از دعای عالیه المضامین (5) | شام اربعین 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: بر اساس فراز هایی از دعای عالیه المضامین(6) | هیأت میثاق با شهدا | 8 دی 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای عالیة المضامین (7) | دانشگاه امام صادق (ع) | 13 بهمن 92 | حاج ميثم مطيعي

سايز فايل :4.61 MB


دعای پایانی بر اساس فرازهایی از دعای پنجم صحیفه سجادیه (1) | 30 آبان 92 | حاج میثم مطیعی

دعاي پاياني مراسم براساس فرازهايي از دعاي پنجم صحيفه سجاديه (2) | 07 آذر 92 | حاج ميثم مطيعي

سايز فايل :5.83 MB


دعای پایانی: براساس فرازهایی از دعای ششم صحیفه سجادیه | 28 صفر 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی بر اساس فرازهایی از دعای ششم صحیفه سجادیه (1) | 28 آذر 92 | حاج میثم مطیعی

سايز فايل :6.51 MB


دعای پایانی: بر اساس مضامین دعای هفتم صحیفه سجادیه | 29صفر 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: بر اساس فراز هایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه(1) | شب شهادت امام عسکری"ع" | 19 دی 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: براساس فرازهایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه (2) | 3 بهمن 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: براساس فرازهایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه (2) | 3 بهمن 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه (2) شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای 51 صحیفه سجادیه | شب دوم فاطمیه اول دانشگاه امام صادق (ع) | 23 اسفند 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: براساس فرازهایی از دعای 51 صحیفه سجادیه (2) | شب سوم فاطمیه اول دانشگاه امام صادق (ع) | 24 اسفند 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای 53 صحیفه سجادیه (1) | دانشگاه امام صادق (ع) | 20 بهمن 92 | حاج ميثم مطيعي

سايز فايل :4.36 MB


دعای پایانی: براساس فرازهایی از دعای 53 صحیفه سجادیه (2) | دانشگاه امام صادق(ع) | 11 اسفند 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: براساس فرازهایی از دعای 53 صحیفه سجادیه (2) | دانشگاه امام صادق(ع) | 11 اسفند 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: بر اساس فراز هایی از دعای 54 صحیفه سجادیه (1) | شب اول اربعین 92 | حاج میثم مطیعی

سايز فايل :4.24 MB


دعای پایانی: بر اساس فرازهایی از دعای 54 صحیفه سجادیه (2)| شب دوم اربعین 92 | حاج میثم مطیعی

سايز فايل :5.01 MB


دعاي پاياني مراسم براساس فرازهايي از دعاي مكارم الاخلاق | شب دوم محرم 92 | حاج ميثم مطيعي

سايز فايل :2.38 MB


دعاي پاياني: براساس فرازهايي از دعاي مكارم الاخلاق (3) | شب چهارم محرم 92 | حاج ميثم مطيعي

دعاي پاياني مراسم براساس فرازهايي از دعاي مكارم الاخلاق (4) | شب پنجم محرم 92 | حاج ميثم مطيعي

دعاي پاياني مراسم براساس فرازهايي از دعاي مكارم الاخلاق (5) | شب هفتم محرم 92 | حاج ميثم مطيعي

سايز فايل :4.35 MB


دعاي پاياني مراسم براساس فرازهاي از دعاي مكارم الاخلاق (6) | شب تاسوعا محرم 92 |حاج ميثم مطيعي

سايز فايل :4.99 MB


دعاي پاياني: براساس فرازهايي از دعاي مكارم الاخلاق (7) | شب عاشورا محرم 92 | حاج میثم مطیعی

دعاي پاياني مراسم براساس فرازهايي از دعاي مكارم الاخلاق (8) | شام غربيان محرم 92 | حاج ميثم مطيعي

سايز فايل :4.21 MB