چند رسانه اي جستجوي دانلودها بالا
چينش براساس : پيش فرض | نام | تاريخ | بازدید | [نزولي]
تعداد فايلها: 15
فايل ها:
زمزمه: بعد از تو مدینه و سکوت و حسرت شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | حاج میثم مطیعی

روضه: از عشق خود جدا شدن آسان نیست شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | حاج میثم مطیعی
<p> <a href="http://dl.gomnam.ir/Arshiv-e-marasemat/1393/930114/Roze930114.docx" target="_blank"><img alt="" src="images/jdownloads/fileimages/doc.png" style="width: 32px; height: 32px; float: right;" /></a></p>

مقتل: اجتماع مردم بعد از شهادت حضرت زهرا در منزل آن حضرت شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | حاج میثم مطیعی
<p> <a href="http://dl.gomnam.ir/Arshiv-e-marasemat/1393/930114/Maghtal930114.docx" target="_blank"><img alt="" src="images/jdownloads/fileimages/doc.png" style="width: 32px; height: 32px; float: right;" /></a></p>

روضه: از نخست زندگی هرگز نمی شد باورم شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | برادر امیر عباسی

زمینه: همسنگر حیدر تا لحظه آخر شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | برادر امیر عباسی

نوا: وای وای وای مادر... شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | برادر امیر عباسی و حاج میثم مطیعی

واحد: علی بعد تو بی سپاه است شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | حاج میثم مطیعی

واحد:در دل تاریک شب غسل و کفن مشکل است شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | حاج میثم مطیعی
<p> <a href="http://dl.gomnam.ir/Arshiv-e-marasemat/1393/930114/Vahed2-930114.docx" target="_blank"><img alt="" src="images/jdownloads/fileimages/doc.png" style="width: 32px; height: 32px; float: right;" /></a></p>

واحد:ای حرمت قبله حاجات ما شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | برادر امیرعباسی

شور: خورشید بی نشان زهرا شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | برادر امیر عباسی

نوا: وای وای وای حسین شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | حاج میثم مطیعی و امیر عباسی

شور: اگه تو رو نداشتم شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | برادر امیرعباسی

دم پایانی: هرگز نهراسیم از فتنه و تحریم. شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | حاج میثم مطیعی و برادر امیر عباسی
<p> <a href="http://dl.gomnam.ir/Arshiv-e-marasemat/1393/930114/damePayani930114.docx" target="_blank"><img alt="" src="images/jdownloads/fileimages/doc.png" style="width: 32px; height: 32px; float: right;" /></a></p>

روضه: یازهرا ببین دلم به غم اسیره شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | برادر امیر عباسی و حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه (2) شام غریبان فاطمیه دوم | 14 فروردین 93 | حاج میثم مطیعی