چند رسانه اي جستجوي دانلودها بالا
چينش براساس : پيش فرض | نام | تاريخ | بازدید | [نزولي]
تعداد فايلها: 11
فايل ها:
سخنرانی : برای نزدیک شدن به خدا(1) | هیأت میثاق با شهدا - شب اول محرم 94 | حجت الاسلام پناهیان

سايز فايل :MB 25|55 Min

فايل كم حجم صوتي

سخنرانی : برای نزدیک شدن به خدا(2) | هیأت میثاق با شهدا - شب دوم محرم 94 | حجت الاسلام پناهیان

سايز فايل :MB 23|50 Min

فايل كم حجم صوتي

سخنرانی : برای نزدیک شدن به خدا(3) | هیأت میثاق با شهدا - شب سوم محرم 94 | حجت الاسلام پناهیان

سايز فايل :MB 23|52 Min

فايل كم حجم صوتي

سخنرانی : برای نزدیک شدن به خدا(4) | هیأت میثاق با شهدا - شب چهارم محرم 94 | حجت الاسلام پناهیان

سايز فايل :MB 26|55 Min


سخنرانی : برای نزدیک شدن به خدا(5) | هیأت میثاق با شهدا - شب پنجم محرم 94 | حجت الاسلام پناهیان

سايز فايل :MB 25|53 Min

فايل كم حجم صوتي

سخنرانی : برای نزدیک شدن به خدا(6) | هیأت میثاق با شهدا - شب ششم محرم 94 | حجت الاسلام پناهیان

سخنرانی : برای نزدیک شدن به خدا(7) | هیأت میثاق با شهدا - شب هفتم محرم 94 | حجت الاسلام پناهیان
فايل كم حجم صوتي

سخنرانی : برای نزدیک شدن به خدا(8) | هیأت میثاق با شهدا - شب هشتم محرم 94 | حجت الاسلام پناهیان

سايز فايل :27.88 MB

فايل كم حجم صوتي

سخنرانی : برای نزدیک شدن به خدا(9) | هیأت میثاق با شهدا - شب تاسوعا محرم 94 | حجت الاسلام پناهیان
فايل كم حجم صوتي

سخنرانی : برای نزدیک شدن به خدا(10) | هیأت میثاق با شهدا - شب عاشورا محرم 94 | حجت الاسلام پناهیان
فايل كم حجم صوتي

سخنرانی : برای نزدیک شدن به خدا(11) | هیأت میثاق با شهدا - شب شام غریبان محرم 94 | حجت الاسلام پناهیان