چند رسانه اي جستجوي دانلودها بالا
چينش براساس : پيش فرض | نام | تاريخ | بازدید | [نزولي]
تعداد فايلها: 49
فايل ها:
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای 51 صحیفه سجادیه | شب دوم فاطمیه اول دانشگاه امام صادق (ع) | 23 اسفند 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: براساس فرازهایی از دعای 51 صحیفه سجادیه (2) | شب سوم فاطمیه اول دانشگاه امام صادق (ع) | 24 اسفند 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای 53 صحیفه سجادیه (1) | دانشگاه امام صادق (ع) | 20 بهمن 92 | حاج ميثم مطيعي

دعای پایانی: براساس فرازهایی از دعای 53 صحیفه سجادیه (2) | دانشگاه امام صادق(ع) | 11 اسفند 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: بر اساس فراز هایی از دعای 54 صحیفه سجادیه (1) | شب اول اربعین 92 | برادر میثم مطیعی

دعای پایانی: بر اساس فرازهایی از دعای 54 صحیفه سجادیه (2)| شب دوم اربعین 92 | برادر میثم مطیعی

دعاي پاياني مراسم براساس فرازهاي دعاي عاليه المضامين (1) | دانشگاه امام صادق (ع) | 27 آبان 92 | حاج ميثم مطيعي

دعاي پاياني مراسم براساس فرازهاي دعاي عاليه المضامين (2) | دانشگاه امام صادق (ع) | 03 آذر 92 | حاج ميثم مطيعي

دعای پایانی:براساس فرازهایی از دعای عالیه المضامین (4) | هیأت میثاق با شهدا | 24 آذر 92 | حاج میثم مطیعی

دعاي پاياني مراسم براساس فرازهايي از دعاي عالية المضامين(3) | دانشگاه امام صادق (ع) | 17 آذر 92 | حاج ميثم مطيعي

دعای پایانی: بر اساس فراز هایی از دعای عالیه المضامین (5) | شام اربعین 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: بر اساس فراز هایی از دعای عالیه المضامین(6) | هیأت میثاق با شهدا | 8 دی 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای عالیة المضامین (7) | دانشگاه امام صادق (ع) | 13 بهمن 92 | حاج ميثم مطيعي

دعای پایانی بر اساس فرازهایی از دعای پنجم صحیفه سجادیه (1) | 30 آبان 92 | حاج میثم مطیعی

دعاي پاياني مراسم براساس فرازهايي از دعاي پنجم صحيفه سجاديه (2) | 07 آذر 92 | حاج ميثم مطيعي

دعای پایانی بر اساس فرازهایی از دعای ششم صحیفه سجادیه (1) | 28 آذر 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: براساس فرازهایی از دعای ششم صحیفه سجادیه | 28 صفر 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: بر اساس مضامین دعای هفتم صحیفه سجادیه | 29صفر 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: بر اساس فراز هایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه(1) | شب شهادت امام عسکری"ع" | 19 دی 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: براساس فرازهایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه (2) | 3 بهمن 92 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی: بر اساس فرازهایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه (3) | ۱۰ بهمن ۹۲ | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای نهم صحیفه سجادیه (1) | 11 اردیبهشت 93 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای نهم صحیفه سجادیه (2) | دانشگاه امام صادق"ع" | شهادت امام کاظم"ع" | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی براساس فرازهایی از دعای دهم صحیفه سجادیه (1) | دانشگاه امام صادق"ع" | 18 خرداد 93 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای یازدهم صحیفه سجادیه (1) | ۲۳ مــرداد ۹۳ | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی بر اساس فراز هایی از دعای دوازده صحیفه سجادیه(1) | شب سوم محرم 93

دعای پایانی مراسم : براساس فرازهایی از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه(2) | شب پنجم محرم 93

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه (3) | شب هفتم محرم 93 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه (4) | شب هشتم محرم 93 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه 5 | شب نهم محرم 93 | برادر میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای سیزدهم صحیفه سجادیه (1) | شب دهم محرم 93 | برادر میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای سیزدهم صحیفه سجادیه (2) | شام غریبان محرم 93 | حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم : براساس فراز هایی از دعای سیزدهم صحیفه سجادیه (3) |حاج میثم مطیعی

دعاي پاياني مراسم براساس فرازهايي از دعاي مكارم الاخلاق | شب دوم محرم 92 | حاج ميثم مطيعي

دعاي پاياني مراسم براساس فرازهايي از دعاي مكارم الاخلاق (2) | شب سوم محرم 92 | برادر ميثم مطيعي

دعاي پاياني: براساس فرازهايي از دعاي مكارم الاخلاق (3) | شب چهارم محرم 92 | حاج ميثم مطيعي

دعاي پاياني مراسم براساس فرازهايي از دعاي مكارم الاخلاق (4) | شب پنجم محرم 92 | حاج ميثم مطيعي

دعاي پاياني مراسم براساس فرازهايي از دعاي مكارم الاخلاق (5) | شب هفتم محرم 92 | حاج ميثم مطيعي

دعاي پاياني مراسم براساس فرازهاي از دعاي مكارم الاخلاق (6) | شب تاسوعا محرم 92 |حاج ميثم مطيعي

دعاي پاياني: براساس فرازهايي از دعاي مكارم الاخلاق (7) | شب عاشورا محرم 92 | حاج میثم مطیعی

دعاي پاياني مراسم براساس فرازهايي از دعاي مكارم الاخلاق (8) | شام غربيان محرم 92 | حاج ميثم مطيعي

مناجات : فرازهایی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه(3) | برادر میثم مطیعی

مناجات: فرازهایی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه (4) | 8 مرداد 94 | حاج میثم مطیعی

مناجات: فرازهایی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه (5) | 15 مرداد ماه 94 | حاج میثم مطیعی
فايل كم حجم صوتي

مناجات : فرازهایی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه (6) | 22 مرداد ماه 94 | حاج میثم مطیعی

فرازهایی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه(7) | هیأت میثاق باشهدا - شب پنجم محرم 94| حاج میثم مطیعی

فرازهایی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه(8) | هیأت میثاق باشهدا - شب پنجم محرم 94| حاج میثم مطیعی

دعای پایانی مراسم بر اساس فرازی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه (9) | هیأت میثاق با شهدا - شب عاشورا محرم 94 | حاج میثم مطیعی

فرازهایی از دعای شانزدهم صحیفه سجّادیه (10) | 7 آبان ماه 1394 | حاج میثم مطیعی