چند رسانه اي جستجوي دانلودها بالا
چينش براساس : پيش فرض | نام | تاريخ | بازدید | [نزولي]
تعداد فايلها: 10
فايل ها:
سخنرانی : سلسله جلسات رشد((سه رویکرد در دین داری)) | شب اول ماه رمضان - 95/03/18 | حجت الاسلام پناهیان
فايل كم حجم صوتي

سخنرانی : سلسله جلسات رشد((شوق به رشد "تزکیه" )) | شب دوم ماه رمضان - 95/03/19 | حجت الاسلام پناهیان
فايل كم حجم صوتي

سخنرانی : سلسله جلسات رشد((موانع رشد)) | شب سوم ماه رمضان - 95/03/20 | حجت الاسلام پناهیان

سخنرانی : سلسله جلسات رشد((اهمیت ترک محرمات، جهل از موانع رشد و اهمیت علم)) | شب چهارم ماه رمضان - 95/03/21 | حجت الاسلام پناهیان

سخنرانی : سلسله جلسات رشد((رفع دائمی موانع رشد)) | شب پنجم ماه رمضان - 95/03/22 | حجت الاسلام پناهیان
فايل كم حجم صوتي

سخنرانی : سلسله جلسات رشد((جهل مانع رشد)) | شب ششم ماه رمضان - 95/03/23 | حجت الاسلام پناهیان
فايل كم حجم صوتي

سخنرانی : سلسله جلسات رشد((فلسفه کسب علم)) | شب هفتم ماه رمضان - 95/03/24 | حجت الاسلام پناهیان
فايل كم حجم صوتي

سخنرانی : سلسله جلسات رشد((علم آب حیات و آزمایشگاه وجودی)) | شب هشتم ماه رمضان - 95/03/25 | حجت الاسلام پناهیان
فايل كم حجم صوتي

سخنرانی : سلسله جلسات رشد((مانع دوم رشد: دین حداقلی)) | شب نهم ماه رمضان - 95/03/26 | حجت الاسلام پناهیان

سايز فايل :22.19 MB


سخنرانی : سلسله جلسات رشد((مانع دوم رشد: دین حداقلی)) | شب دهم ماه رمضان - 95/03/26 | حجت الاسلام پناهیان
فايل كم حجم صوتي