توصیه امام خمینی در مورد مطالعه ی وصیت نامه ی شهدا

امام خمینی(ره):

این وصیت نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید، پنجاه سال عبادت کردید و خدا قبول کند ،یک روز هم یکی از این وصیت نامه ها رو بگیرید و مطالعه کنید و فکر کنید.

یک جرعه عشق (وصیت نامه شهدا(

با اشتراک این سرویس روزانه یک پیامک شامل منتخبی از سخنان و نکته های اخلاقی و وصیت نامه شهدای 8 سال دفاع مقدس دریافت می نمایید. ضمنا این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به 20102010 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک ارسال می گردد.

نحوه فعالسازی سرویس:

با ارسال عدد 3100 و یا کلمه گمنام به 20102010 روزانه یک پیام از وصیت نامه شهدادریافت نمایید

نحوه غیر فعالسازی:

با ارسال عدد 9112 و یا کلمه گمنام خاموش به 20102010 سرویس خود را غیر فعال نمایید

تعرفه سرویس :

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 50تومان می باشد.

تغییر ساعت دریافت :

جهت تغییر ساعت دریافت پیام یکی از ساعات 0 تا 23 را مانند نمونه ارسال کنید:

17@112 برای دریافت در ساعت17

6@112 برای دریافت در ساعت6

تغییر دریافت روزانه :

جهت تغییر دریافت روزانه پیام کافیست یکی از اعداد 1 تا 7 را مانند نمونه ارسال نمایید:

112#3 برای دریافت هر 3 روز یکبار

112#5 برای دریافت هر 5 روز یکبار